Keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya disebut dengan istilah

Jawaban yang benar adalah hubungan luar negeri.

Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Beberapa bentuk hubungan kerja sama internasional antara lain :

  • Kerja sama bilateral yaitu kerja sama antar dua negara untuk mencapai sesuatu.
  • Kerja sama regional adalah kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan.
  • Kerja sama multilateral adalah kerja sama antara beberapa negara yang tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah.

Dengan demikian, keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya disebut hubungan luar negeri.